Ostatní služby

  • Spolupráce s daňovými poradci a auditory.
  • Můžeme zařídit odklad podání daňového přiznání.
  • Poradíme při zakládání firmy a zpracování smluv.
  • Provádíme rekonstrukce účetnictví za minulá období.
  • Poradíme s archivací.
  • Včas informujeme klienty o jejich daňové povinnosti.
  • Pomáháme s daňovou optimalizací.
  • Podílíme se s klientem na zpracování podnikatelského záměru.
  • Pro doklady dojíždíme k zákazníkům.
  • Nabízíme tvorbu internetových stránek a prezentací.

Zaměstnáváme zdravotně postižené spoluobčany.

Zaměstnáváme nadpoloviční většinu zdravotně postižených osob.Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši 4% z celkového počtu svých zaměstnanců.Povinnost zaměstnavatelé plní: zaměstnáváním v pracovním poměru, odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků chráněných dílen provozovaných občanským sdružením, státem registrovanou církví nebo náboženskou společností nebo církevní právnickou osobou nebo obecně prospěšnou společností, nebo zadáváním zakázek těmto subjektům. Odebírat výrobky nebo služby je možné i od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám, nebo odvodem do státního rozpočtu, nebo vzájemnou kombinací.

Sužby pro rodinu,domácnost a zahradu.
 

Zajistíme úklid s profesionálním přístupem a individuálním postupem u každého zákazníka. Je pro nás samozřejmá spolehlivost spojená s kvalitou.Cílem našich služeb je poskytování pomoci a podpory v každodenních činnostech osobám, které  chtějí být ve svém domácím prostředí, ale nemohou zastat vše potřebné.
Navštivte web:

 

Poptávka
Můžete využít naší bohatou databázi poptávek. Každá takováto poptávka poskytuje informace o jejím charakteru, potřebné kontaktní údaje a datum založení poptávky. Poptávky jsou setřízeny podle příslušných kategorií, což umožňuje jejich snadné a rychlé vyhledávání.